Våra värderingar

Advokatfirman grundades 1978 av Björn Rosengren, som då hade 10 års advokatverksamhet hos Advokatfirman Henning Sjöström i bagaget.

Byråns motton "Ordning Noggrannhet Engagemang" och "Gjort är Gjort" visar att vår strävan är att alltid arbeta med obruten klientlojalitet utan sidoblickar på andra intressen samt att få saker ur händerna.

Juridiska kunskaper är grundstenen, men för att nå en optimal lösning kräver många problem ett bredare synsätt och en större kreativitet än vad som kan hämtas ur lagboken.

Med vänlighet och gott omdöme kommer man långt, men allt emellanåt krävs stridsåtgärder som kan sätta advokaten i en obekväm och utsatt situation med angrepp från motparter, samhällsinstitutioner och press. Om striden är nödvändig för tillvaratagande av klientens bästa måste advokaten stå pall.

Vi är till för att lösa problemen - inte skapa dem.

Björn Rosengren