Björn Rosengren
advokat, delägare
bjorn.rosengren@barrister.se

Utbildning:
Reservofficer, Kungl. Kustartilleriet 1964
Jur kand, Stockholms Universitet 1968

Erfarenhet:
Advokatfirman Henning Sjöström 1968-1978
Advokatfirman Björn Rosengren 1978-

Övrigt:
Ordförande Svenska Proffsboxningskommissionen
Hedersordförande Svenska Boxnings-
förbundet
Hedersledamot Sveriges Olympiska Kommitté
Hederssame Sörkaitums sameby

Biträdande Notarius Publicus

Foto: Kate Gabor