NOTARIUS PUBLICUS

Förordnade av Länsstyrelsen


Notarius Publicus - Advokat Hanna Rosengren
Biträdande Notarius Publicus - Advokat Björn Rosengren

Adress och öppettider
Birger Jarlsgatan 73-73, 1 tr, 113 56 Stockholm
e-post: info@barrister.se
tfn: 08- 545 15 350 fax: 08-10 06 66
öppettider: 09.00 - 17.00

Vi kan bland annat vara behjälpliga med:

 • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter
 • utfärda Apostille
 • bekräfta firmateckningsrätt
 • bestyrka auktoriserad översättares behörighet
 • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller dä förseglingar sätts på eller bryts
 • kontrollera lotteridragningar

Enklare ärenden såsom vidimering av namnunderskrift, kan normalt ske under dagen.


INFÖR BESÖKET HOS OSS


Vid bestyrkande av fotokopior

Ta alltid med den originalhandling som ska kopieras.Vid bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebör att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vårt kontor och skriva under din handling. Som giltig legitimation accepterar vi endast svenskt och utländskt pass, svenskt körkort samt svenska SIS-märkta ID-kort.


Vid bestyrkande av fullmakter och levnadsintyg

En del handlingar innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus ska bestyrka. Utöver giltig legitimation måste du ta med dig ett underlag som visar att uppgifterna är korrekta, vanligen ett personbevis från Skatteverket.


Firmateckningar

För bestyrkande av en firmateckning krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem eller vilka som tecknar företaget. Registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Apostille enligt Haag-konventionen

Enligt en internationell överenskommelse kan Apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med Apostille krävs normalt inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast Notarius Publicus som får utfärda Apostille.
Ett dokument försett med Apostille innebär att Notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat handlingen och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är däför ett krav för utfärdande av Apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.
Apostille utfärdas även på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad översättare samt intyg utfärdade av Notarius Publicus.
Följande handlingar kan förses med Apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande.

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex personbevis och utdrag ur belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex dom på äktenskapsskillnad från tingsrätt)
 • Betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (inte friskolor)
 • Handlingar undertecknade av en annan Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar av en vid kammarkollegiet auktoriserad translator
 • Utdrag från dop- födelse- och vigselbok från pastorsämbete, vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej frireligiösa eller utlä;dska trossamfund)


Priser på de vanligaste legaliseringarna:

Apostille: 350 kr, för handlingar som inte är utfärdade av myndighet tillkommer kostnad är legalisering
Legalisering av en namnteckning för privatpersoner: 250 kr
Legalisering av två namnteckningar på samma handling: 350 kr
Legalisering av en firmatecknares namn ett namn 600 kr, två namn 800 kr
Bestyrkande av fotokopia då original företas 300 kr
Samtliga priser är inklusive moms (25%)
Betalning med kort (VISA och MasterCard). Företagskunder kan i vissa fall faktureras.
Tjänster som tillhandahålls utanför kontoret debiteras per timme.


Dokument via post:

Vi kan tillhandahålla apostiller/dokument via post till utlandet och inom Sverige mot en serviceavgift, (förskottsbetalning krävs).