Anne Lundberg
Sekreterare
anne.lundberg@barrister.se

Arbetar för advokat Margareta Lilja och advokat Göran Lindén.