Göran Lindén
advokat, delägare
goran.linden@barrister.se
0705-280 039

Utbildning:
Jur kand, Lunds Universitet 1977

Erfarenhet:
Tingsmeritering Hässleholms tingsrätt 1977-1980
Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Göteborg 1980-1981
Advokatfirman Henning Sjöström 1981-1984
Advokatgruppen i Stockholm 1984-2001
Advokatfirman Björn Rosengren 2001-

Övrigt:
Skiljemannauppdrag
Skiljeuppdrag i Advokatsamfundet
Tidigare ordförande i familjerättskollegiet inom Advokatsamfundet

Inriktning:
Allmän praktik
Processrätt
Straffrätt
Familje- och arvsrätt
Sociala mål