Malin Svensson
Sekreterare
malin.svensson@barrister.se

Arbetar för advokat Björn Rosengren.